Ta strona jest obsługiwana przez Ace Magic. Terminy „ my ”, „ nas”, „ nasz ”i „ po Ace Magic” są używane na całej stronie internetowej
„ Zobacz Ace Magic
. Jako użytkownik, Ace Magic oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i powiadomienia wymienione w niniejszym dokumencie.


Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „ usłudze ”i zgadzasz się z następującymi warunkami („ Warunki użytkowania”, „ Warunki ”), w tym z dodatkowymi warunkami i zasadami, uzgodnić, które odniesienie jest tutaj dokonane i/lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współpracownikami treści.


Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub skorzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do strony internetowej lub korzystając z jej części, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie wyrażasz zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z żadnej z Usług. Jeśli te Warunki użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.


Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Najnowszą wersję Warunków użytkowania można wyświetlić w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub zastępowania części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po publikacji zmian stanowi akceptację tych zmian. Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.


SEKCJA 1-WARUNKI SKLEPU ONLINE


Gwarantujesz, że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim kraju zamieszkania lub prowincji zamieszkania lub że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim kraju zamieszkania lub prowincji zamieszkania oraz że udzieliłeś nam pozwolenia na korzystanie z tej strony przez małoletnich krewnych, Zgadzając się na te warunki użytkowania.


Nie możesz używać naszych produktów w niewłaściwych lub zabronionych celach i nie możesz naruszać lokalnych przepisów, korzystając z Usługi (w tym między innymi praw autorskich).


Nie mogą rozprzestrzeniać robaków, wirusów ani innego niepokojącego kodu.


Ich usługi zostaną natychmiast zakończone, jeśli którykolwiek z warunków zostanie zerwany lub naruszony.


SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE


Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.


Rozumiesz, że Twoje treści (w tym informacje o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w stanie niezaszyfrowanym i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń połączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane, gdy są przesyłane przez sieci.


Zgadzasz się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać jakiejkolwiek części usługi, korzystać z usługi lub dostępu do usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, odsprzedaży lub recyklingu.


Nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie jasności i nie ograniczają ani w inny sposób nie wpływają na te warunki.


SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, PEŁNA I AKTUALIZACJE INFORMACJI


Nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne informacje na tej stronie nie są naszą odpowiedzialnością. Treść tej strony internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym i nie powinna być wykorzystywana jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, bardziej wiarygodnymi, pełnymi lub aktualizowanymi źródłami danych. Korzystanie z informacji na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Na tej stronie mogą znajdować się dane historyczne. Informacje historyczne są nieuchronnie nieaktualne i są dostarczane tylko dla twoich informacji. Chociaż zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na tej stronie w dowolnym momencie, nie jesteśmy do tego zobowiązani. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoim obowiązkiem jest śledzenie zmian.


SEKCJA 4-ZMIANY OBSŁUGI I CENY


Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub przerwania usługi (lub jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.


Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenia lub przerwy w świadczeniu usługi.


SEKCJA 5-PRODUKTY LUB USŁUGI (MAJĄCE ZASTOSOWANIE)


Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne tylko w ograniczonych ilościach i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.


Dołoczyliśmy wszelkich starań, aby zaprezentować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie tak dokładnie, jak to możliwe. Nie możemy zagwarantować, że kolorowy wyświetlacz monitora komputera jest prawidłowy.


Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczania sprzedaży naszych produktów lub usług do osób fizycznych, regionów geograficznych lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa indywidualnie dla każdego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą zostać zmienione w dowolnym momencie i bez powiadomienia według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta na tej stronie dla produktu lub usługi jest nieważna, jeśli jest zabroniona.


Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które kupujesz lub otrzymujesz, spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione.


SEKCJA 6-DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O KONTA I KONTA


Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożyłeś u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone za pośrednictwem lub pod tym samym kontem klienta, kartą kredytową i/lub zamówieniami z tym samym adresem rozliczeniowym i/lub adresem wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.


Wyrażasz zgodę na dostarczenie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie wszystkich zakupów dokonanych w naszym skle pie. Zgadzasz się zaktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i dane dotyczące ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.


Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką zwrotów.


SEKCJA 7-LEWO TRZECIE


Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały osób trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie ponosimy żadnej gwarancji i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe lub inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.


Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub użytkowaniem jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed dokonaniem transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do zewnętrznego dostawcy.


SEKCJA 8-UWAGI UŻYTKOWNIKA, ZWROTY ZWROTNE I INNE GARNITURY


Jeśli chcesz przesłać określone konkretne zgłoszenia na naszą prośbę (np. B. Zgłoszenia do konkursu) lub wyślij bez naszego zaproszenia, wyślij kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (razem „ komentarze ”) zgodzimy się, że w dowolnym momencie i bez ograniczeń wszystkie komentarze, które do nas prześlesz, Możesz edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i używać w inny sposób na dowolnym nośniku. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności komentarzy; (2) wypłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.


Możemy, ale nie mamy żadnego obowiązku monitorowania, redagowania lub usuwania jakichkolwiek treści, które uważamy, według naszego własnego uznania, za niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe lub naruszają własność intelektualną strony lub niniejszych Warunków użytkowania.


Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do prywatności, praw osobistych lub innych praw osobistych lub majątkowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani nie zawierają wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócać działanie usługi lub powiązanej strony internetowej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod siebie ani wprowadzać nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za komentarze, które poczyniłeś i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 9-INFORMACJE OSOBISTE I KONTOBEZPIECZEŃSTWO


Dane osobowe


Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności.


Konto bezpieczeństwa


Rejestracja konta i poufność. Może być konieczne utworzenie konta, aby korzystać z części usług. W takim przypadku podczas procesu rejestracji należy wybrać nazwę użytkownika i hasło oraz podać nam dodatkowe informacje. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa hasła. Rejestrując się, zgadzasz się, że jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania pod swoją nazwą użytkownika i hasłem. Możemy założyć, że cała komunikacja, którą otrzymujemy za pośrednictwem Twojego konta, pochodzi od Ciebie.


Nieautoryzowane użycie konta. Jesteś odpowiedzialny za powiadomienie nas, gdy dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu lub dostępie do Twojego konta. Aby się z nami skontaktować, odwiedź naszą stronę „ Skontaktuj się z nami ”. Rozumiesz i zgadzasz się, że możemy wymagać od Ciebie podania informacji, które mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia Twojej tożsamości i zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta. Shokz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, zobowiązania, koszty lub opłaty prawne, które ponosisz w wyniku używania przez inną osobę hasła lub konta, niezależnie od tego, czy była ona posiadana, czy też bez Twojej wiedzy i/lub autoryzacji, oraz czy poinformowano nas o takim nieautoryzowanym użyciu. Jesteś odpowiedzialny za straty, szkody, zobowiązania, wydatki i opłaty prawne poniesione przez Ace Magic lub osobę trzecią w wyniku korzystania z konta przez inną osobę.


SEKCJA 10-BŁĘDY, NIEŚCIEŻKI I OMISJE


Czasami informacje na naszej stronie internetowej lub usłudze mogą zawierać literówki, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwis lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia (nawet po wysłaniu zamówienia).


Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Serwisie lub jakiejkolwiek powiązanej witrynie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna konkretna data aktualizacji lub aktualizacji usługi lub powiązanej strony internetowej nie powinna być rozumiana jako wskazówka, że wszystkie informacje w usłudze lub na powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.


SEKCJA 11-NASZE PRAWA NIERUCHOMOŚCI


Usługi są własnością Ace Magic i są obsługiwane przez Ace Magic. Zawierają materiały (w tym między innymi całe oprogramowanie, projekt, teksty, materiały redakcyjne, teksty informacyjne, zdjęcia, ilustracje, klipy audio, klipy wideo, grafiki i inne materiały graficzne, a także nazwy i logo). , Znaki towarowe i znaki usługowe) pochodzące w całości lub w części z materiałów dostarczonych przez Ace Magic i jego osoby trzecie oraz chronione prawami autorskimi, postanowieniami traktatów międzynarodowych, znakami towarowymi, znakami usługowymi i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.


Zgadzają się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw autorskich i innych przepisów. Uznają, że usługi Ace Magic i innych zostały opracowane, skompilowane, przygotowane, poprawione, przy użyciu metod i standardów oceny zaprojektowanych i zastosowanych przy znacznych nakładach czasu, pracy i pieniędzy, zostały wybrane i zaaranżowane oraz stanowią wartość intelektualną Ace Magic i inni.


Zgadzasz się chronić prawa własności Ace Magic i wszelkich innych praw do Usług w trakcie i po okresie obowiązywania niniejszych Warunków oraz spełniać wszystkie uzasadnione pisemne żądania od Ace Magic lub jego dostawców i dostawców licencji (łącznie „ Dostawcy ”) lub w inny sposób, zgodnie z ich umową, Chroń prawa i prawa zwyczajowe oraz prawa innych osób do usług. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie Ace Magic, jeśli dowiesz się, że Usługi naruszają prawa autorskie, prawa do znaków towarowych lub inne prawa umowne, prawne lub zwyczajowe.


Wszystkie obecne i przyszłe prawa do tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, know-how i innych praw majątkowych wszelkiego rodzaju na mocy prawa krajowej lub zagranicznej agencji rządowej, w tym, Ale nie ogranicza się do praw do i do Wszystkie aplikacje i rejestracje związane z Usługami są i pozostają wyłączną własnością Ace Magic przez cały czas w relacjach między tobą a Ace Magic. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek materiałów zawartych w Usługach lub za ich pośrednictwem może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, praw dotyczących prywatności i reklamy oraz przepisów i przepisów dotyczących komunikacji.


SEKCJA 12-INFORMACJE KONTAKTOWE

PRAWO GELTENDES
Niniejsze warunki i wszystkie oddzielne umowy, które dostarczamy Tiemu
Usługi są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Francji;

Strona jest obsługiwana wspólnie przez CYX DIGITAL (HK) CO.,LIMITED i Siki Eagle Sarl

Spółka: CYX DIGITAL (HK)CO.,LIMITED

Adres: 253-261 Hennessy Road Wanchai Flat / Rm 1502 Easey Commercial Building, Wanchai, Hong Kong Island (Brak adresu zwrotnego)

Firma: Siki Eagle Sarl
Adres: 1, Esplanade Miriam Makeba, 69100 Villeurbanne, Francja (Brak adresu zwrotnego)


Prosimy o przesłanie service@acemagic.com wszelkich pytań dotyczących warunków użytkowania.